หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางบัวทอง
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางบัวทอง > Detail
อำเภอบางบัวทอง  

 

อำเภอบางบัวทอง
เป็นจุดหมายปลายทางที่กำลังได้รับความนิยมสูงอยู่ขณะนี้ เนื่อง ด้วยเป็นที่ตั้งของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 อันโดดเด่นด้วยพุทธศิลป์แบบจีน 
แท้และประดิษฐานองค์เทพสำคัญในลัทธิ มหายาน นอกจากนี้ไม่ควรพลาดการเยี่ยมสักการะพระพุทธรูปทองคำ ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบางไผ่ และเลือกซื้อพันธุ์ไม้หลากชนิดโดยเฉพาะบัวกระด้ง
 
 
Bang Bua Thong District
This district  is the very popular at present  because it is the site of  Wat Boromrachaphisek Anusorn or  Wat Leng Nei Yi 2 outstandingly distinct  
with real Chinese art Buddha images and it is also the establishment place for important gods in Mahayan  Sect Buddhism. Besides, one thing visitors should  
not miss is to visit and pay homage the sacred gold Buddha Image at Wat Bang Phai and selection to buy variety of plants, especially the Victorian Lotus.
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th