หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางบัวทอง
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางบัวทอง > Detail
พิพัฒน์ฟาร์ม  

 

พิพัฒน์ฟาร์ม
ศูนย์รวมและจำหน่ายพืชผักปลอดภัยจากสารพิษและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีโรงเรือนผลิตพืชผักแบบไฮโดรโปรนิค  
(ไร้ดิน) ที่มีหลังคาแบบเปิดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย โทร. 0-2571-7154, 0-295-6961-6
 
 
Phiphat Farm
This place is the combination and distribution center of toxinless vegetables and plants and OTOP (One Tambon One Product) of Nonthaburi according  
to His Majesty the King’s Sufficiency Economic Principle. There are hydropronic (without soil) greenhouse to produce vegetable and plants having the biggest  
open roof in Thailand. Tel. 0-2571-7154, 0-295-6961-6
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th