หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางบัวทอง
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางบัวทอง > Detail
ศูนย์สาธิตการเลี้ยงแพะครบวงจร  

 

ศูนย์สาธิตการเลี้ยงแพะครบวงจร
เป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดการเลี้ยงแพะนมครบวงจร มีการแสดง เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ มีการสาธิตการรีดนม ดูวิธีการผลิตเครื่องสำอาง จากนมแพะ และยังเป็นศูนย์  
การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิต ปุ๋ยชีวภาพที่ทำจากมูลแพะ โทร. 0-2923-0261
 
 
Completely Integrated Demonstrative Goat Farming Center
This place is the  completely integrated demonstrative goat farming center which relay and demonstrate the technology of goat husbandry and  
there is demonstration of milking  and to see cosmetics preparation  produced from  goat milk  and it is also the learning center about bio-fertilizer production  
with goat manure as the raw material. Tel. 0-2923-0261



สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th