หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางกรวย
nonthaburitour.com > Home> เที่ยวอำเภอบางกรวย
เที่ยวอำเภอบางกรวย  
รายการทั้งหมด
ประวัติอำเภอบางกรวย
ในอดีตเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือคลองบางกอกน้อยและคลองบางกรวย) จึงเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น โดยเฉพาะบริเวณวัดชลอซึ่งปรากฏรูปแบบสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมสมัยอยุธยา แต่ชุมชนแห่งนี้ก็ยังมีขอบเขตไกลออกไปถึงวัดโตนด วัดกระโจมทอง และวัดลุ่มคงคาราม
view detail
วัดเพลง
เดิมมีชื่อว่า ?วัดทองเพลง? เป็นวัดร้างตั้งอยู่ตำบลบางขนุน ริมคลองวัดสักใหญ่ สันนิฐานว่าสร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีอุโบสถหลังใหญ่เดิมมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เหลือเพียงฝาผนังทั้งสี่ด้าน ไม่มีหลังคา บานประตู หน้าต่าง มีต้นไทรปกคลุมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รากโทรได้ยึดฝาผนังไว้ไม่ให้พังลงมา ดูแปลกตาคล้ายปราสาทขอม ปัจจุบัน มีการปรับปรุงซ่อมแซม ในอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อโต ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม เทศบาลตำบลบางขนุน โทร. 0-2446-7535-8
view detail
วัดโพธิ์บางโอ
เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชมภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพปริศนาธรรมในอุโบสถได้รับการบูรณะ สมัยรัชกาลที่ 3 โดยกรมหลวง เสนีบริรักษ์ (ต้นตระกูลเสนี วงศ์) พระโอรสในกรมพระราชวังหลังเป็นผู้สร้าง ภายในวัดมีซุ้มเสมาเป็นทรงกลม ตัวซุ้มเป็นหน้าต่างสามช่องหันหลังชนกัน สามทิศ ทรงยอดโค้ง ส่วนยอดเป็นปูนปั้นงดงามรับกับบัว ยอดซุ้มและแข้งสิงห์ เบื้องล่าง ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย โทร. 0-2447-5837
view detail
วัดชลอ
สร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จากการที่เสด็จทางชลมารค ผ่าน ประกอบกับทรงมีพระสุบินนิมิตว่ามีชายชาวจีนมาทูลว่าควรสร้างโบสถ์ เป็นรูปเรือ วัดนี้มีอุโบสถสร้าง เป็นรูปเรือหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และใน อุโบสถหลังเก่ามีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยจำนวนมาก โทร. 0-2883-9277, 0-2447-5121
view detail
วัดบางขนุน
ชม ?หินบดยา?(แผนโบราณ) สภาพดีขนาด ใหญ่หาชมยาก และธรรมาสน์สมัยอยุธยาตอนปลาย สีสันสวยงาม แกะสลักลวดลายดอกไม้วิจิตร ชม จิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธาน โทร. 0-2879-8839
view detail
วัดบางไกรใน
เดิมชื่อ ?วัดนายไกร? ตั้งอยู่ริมคลองบางไกรนอก วัดบางไกรใน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายไกรทอง ผู้ปราบชาละวัน มีศาลไกรทอง ซึ่งเป็นที่สักการะของประชาชน ภายใน อุโบสถ มีภาพเขียนสีรูปทวารบาลถืออาวุธด้าม ยาว ฉากหลังเขียนภาพช่อ ดอกพุดตานใบเทศ โทร. 0-2924-7975
view detail
วัดบางอ้อยช้าง
ตั้งอยู่ในชุมชนส่งส่วยต้นอ้อยช้างให้กับช้างหลวงในสมัยกรุง ศรีอยุธยา เคารพสักการะพระพุทธบาทลอยฟ้าแห่งเดียวในโลก หล่อด้วย ทองสำริด อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นที่รวบรวม วัตถุโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา โทร. 0-2883-7203, 08-12681723
view detail
ถนนสายไม้ดอกไม้ประดับบางกรวย (ถนนบางกรวย-จงถนอม)
ศูนย์รวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด เป็นทั้งแหล่งผลิตและ จำหน่ายตลอดสองข้างทาง ระยะทาง 17 กิโลเมตร ประกอบด้วย ไม้ดอกไม้ ประดับ ไม้หอม ไม้ผลนานาชนิด โทร. 0-2447-5924, 08-1772-5588
view detail
 
 


Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th