หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางใหญ่
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางใหญ่ > Detail
วัดเสาธงหิน  

 

วัดเสาธงหิน
 
เดิมชื่อวัดสัก เหตุเพราะมีต้นสักมาก วัดแห่งนี้พระเจ้าตากสินได้มา ตั้งทัพเพื่อไปทำศึกที่อยุธยา มีการนำธงประจำกองมาปักไว้ แล้วเอาหินทับที่ โคนเสากันล้ม เมื่อได้ชัย 
ชนะพระองค์ก็ได้กลับมาทำการบูรณะและเปลี่ยน ชื่อเป็นวัดเสาธงหิน โทร. 0-2595-1449
 
 
Wat Saothonghin (Rock Flag Post)
This monastery was previously named “Wat Sak” because it has many teak trees (Sak in Thai). At this  monastery, it used to be a military camp in  
the beginning of King Tak Sin’s reign, he ordered soldiers to bury the foot of the flag post and had rocks covered around to support it. When he had  
conquered the battle, he ordered to have the monastery renovated and changed its name to “Wat Saothonghin” Tel. 0-2595-1449.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th