หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เทศกาลงานประเพณี
nonthaburitour.com > Home> เทศกาลงานประเพณี
เทศกาลงานประเพณี  
รายการทั้งหมด
งานสงกรานต์ของชาวมอญ
เป็นเทศกาลสำคัญประจำปี ของชาวมอญ จะมีการทำบุญเฉลิมฉลอง กันอย่างมโหฬารในทุกหมู่บ้านของ ชุมชนคนมอญ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนไปจนถึงต้นเดือน พฤษภาคม ของทุกปี มีขบวนแห่และการละเล่น แบบมอญ
view detail
ประเพณีรำมอญ
เป็นนาฏศิลป์ที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของมอญ และยังคงเหลืออยู่ สืบต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ลูกหลานมอญรุ่นหลังๆ ยังคงได้รับการถ่ายทอด ศิลปะนี้ไว้ตลอดมา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งที่ปากเกร็ด พระประแดงและ ปทุมธานี ยังมีผู้ที่รำมอญได้จำนวนมาก ซึ่งรวมทั้งวงปี่พาทย์มอญที่บรรเลง ประกอบการรำก็ยังคงมีอยู่หลายวงเช่นกัน
view detail
ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด
เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานแล้วใน อำเภอ บางกรวย โดยจัดขึ้นตามลำน้ำในคลองบางกอกน้อยหลายวัด ด้วยกันคือ วัดไทยเจริญ วัดบางไกรนอก วัดอุทยาน และวัด บางไกรใน ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12 เป็นประจำทุกปี
view detail
งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองนนท์
กำหนดจัดงานช่วงกลาง เดือนเมษายน - ต้นมิถุนายนของทุกปี บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางเก่า อำเภอเมือง มีการจำหน่ายผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับของนนทบุรีเช่น ทุเรียน มังคุด กระท้อน มะไฟ มะม่วง ฯลฯ
view detail
งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา ใต้ฟ้านนท์
เป็นงานวัฒนธรรรมประจำปีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ ปีใน ช่วงปลายเดือนมีนาคม ? ต้นเดือนเมษายน ณ บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร และอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ในการจัดงานมีการแสดงสินค้าหนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของทุกอำเภอ มีงานแสดงแสงเสียงของจังหวัด และ การแสดงทางวัฒนธรรมไทย
view detail
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาขอเชิญชวนทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดชมพูเวก
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาขอเชิญชวนทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดชมพูเวก ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2561 ( วันอาสาฬบูชา ) และ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 ( วันเข้าพรรษา )
view detail
 
 


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th