หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว (Tourism News)  
รายการทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยุสมัครเล่นช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (วีอาร์ท่องเที่ยว) รุ่นที่ ๒
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยุสมัครเล่นช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (วีอาร์ท่องเที่ยว) รุ่นที่ ๒ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โทร 04 532 3699 หรือ 09 437 6445 4
view detail
รับรายงานตัวมัคคุเทศก์
เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่มัคคุเทศก์ที่มารายงานตัว กรมการท่องเที่ยวจึงขอให้มัคคุเทศก์มารายงานตัว ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557
view detail
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโฮมสเตย์ใหม่ที่มีความพร้อมและประสงค์ที่จะสมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ยกเลิก ร่างขอบเขตของงาาน (Term of Reference : TOR) งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเทียวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฟื้น
ยกเลิก ร่างขอบเขตของงาาน (Term of Reference : TOR) งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเทียวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฟื้น
ร่างขอบเขตของงาาน (Term of Reference : TOR) งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเทียวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้
เอกสารสอบราคา จ้างทำ Booth Knock Down
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมท่องเที่ยว (Tourism Activity)  
รายการทั้งหมด
โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
 
 
ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)  
รายการทั้งหมด
ข้อมูลสนามกีฬาภายในจังหวัดนนทบุรี

view detail
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 36
จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดเชียงราย
view detail
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1
การแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ....คัพ” ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลประเภทอาวุโส เข้าแข่งขันไทคัพ
 
 
กิจกรรมกีฬา (Sport Activity)  
รายการทั้งหมด
การแข่งขันฟุตบอล ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2557 นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้งลงแล้ว และได้ทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันฯรอบคัดเลือกตัวแทนเขตภาคกลางตอนบน ดังนี้ ประเภทประชาชน ชนะเลิศ ได้แก่ทีม อำเภอบางบัวทอง รองชนะเลิศได้แก่ทีม อำเภอบางกรวย ประเภทอาวุโส ชนะเลิศได้แก่ ทีม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รองชนะเลิศ ได้แก่ ฟิวส์ฟิล์ม (ดาบไก่)
view detail
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
view detail
โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมเดิน – วิ่งมินิมาราธอนจังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
view detail
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกีฬา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกีฬา ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี และศึกษาดูงานที่สโมสรฟุตบอล SCG เมือง ยูไนเต็ด
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี โดย นางณัฏฐิรา แพงคุณ มอบทรัพย์และสิ่งของ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินจัดการแข่งขัน “ไทคัพ” มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกรับของรางวัลอีกมากมาย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตัดสินกีฬาคาราเต้-โด
 
 
ปฎิทินกีฬา  
รายการทั้งหมด
ตัวอย่าง ปฎิทินกีฬา
ตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬา
view detail
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี


ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี
นาย ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี

นาย พรชัย สังวรเจต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี

นางณัฎฐิรา แพงคุณ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
พยากรณ์อากาศ  
 
 
สถิติผู้เข้าชม  
สรุปสถิติตั้งแต่วันที่ 01-12-2553
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 342617 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 521879 หน้า

สรุปสถิติในวันที่ 28-01 -2558
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 42 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 67 หน้า  
 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th