หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว (Tourism News)  
รายการทั้งหมด
ลุงอ้วนกับหนูขาว แนะนำการเลือกซื้อทัวร์
เนื่องจากปัจจุบัน มีประชาชนถูกหลอกลวงจากการซื้อทัวร์ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย กรมการท่องเที่ยวจึงจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำการเลือกซื้อทัวร์ท่องเที่ยว
view detail
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
ผู้สนใจติดต่อรับซองเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี Tel. 0-2589-5479
view detail
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมตักบาตรน้ำผึ้ง
ผู้สนใจติดต่อรับซองเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี Tel. 0-2589-5479 ต่อ 13
view detail
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโฮมสเตย์ใหม่ที่มีความพร้อมและประสงค์ที่จะสมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ยกเลิก ร่างขอบเขตของงาาน (Term of Reference : TOR) งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเทียวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฟื้น
ยกเลิก ร่างขอบเขตของงาาน (Term of Reference : TOR) งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเทียวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฟื้น
ร่างขอบเขตของงาาน (Term of Reference : TOR) งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเทียวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้
เอกสารสอบราคา จ้างทำ Booth Knock Down
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมท่องเที่ยว (Tourism Activity)  
รายการทั้งหมด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา

view detail
โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
 
 
ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)  
รายการทั้งหมด
ข้อมูลสนามกีฬาภายในจังหวัดนนทบุรี

view detail
การแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารในการสมัครและระเบียบการแข่งขัน และส่งเอกสารในการสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โทร.02-589 5479 ต่อ15 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ
view detail
การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต1
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารในการสมัครและระเบียบการแข่งขัน และส่งเอกสารในการสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โทร.02-589 5479 ต่อ15 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ
view detail
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1
การแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ....คัพ” ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลประเภทอาวุโส เข้าแข่งขันไทคัพ
 
 
กิจกรรมกีฬา (Sport Activity)  
รายการทั้งหมด
การแข่งขันฟุตบอล ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2557 นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้งลงแล้ว และได้ทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันฯรอบคัดเลือกตัวแทนเขตภาคกลางตอนบน ดังนี้ ประเภทประชาชน ชนะเลิศ ได้แก่ทีม อำเภอบางบัวทอง รองชนะเลิศได้แก่ทีม อำเภอบางกรวย ประเภทอาวุโส ชนะเลิศได้แก่ ทีม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รองชนะเลิศ ได้แก่ ฟิวส์ฟิล์ม (ดาบไก่)
view detail
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นอายุ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ปี ประชาชนชายและประชาชนหญิง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นอายุ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ปี ประชาชนชายและประชาชนหญิง ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม-๓กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
view detail
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
view detail
โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมเดิน – วิ่งมินิมาราธอนจังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
view detail
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกีฬา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกีฬา ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี และศึกษาดูงานที่สโมสรฟุตบอล SCG เมือง ยูไนเต็ด
view detail
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมโยนห่วงล่ารางวัลพิเศษมากมาย ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
view detail
จัดโครงการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๓ รุ่น คือ ประเภทรุ่นอายุ ๘-๑๒ ปี ๑๓-๑๘ ปี และ ๓๕ ปี ขึ้นไป (มือใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมสิ่งที่เป็นอบายมุข ห่างไกลยาเสพติด
view detail
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เชียงรายเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย
ตามที่ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เชียงรายเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2558 ซึ่งจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 1 จำนวน 22 ชนิดกีฬา คือ วอลเลย์บอล กรีฑา เทนนิส แบดมินตัน ฟุตซอล มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอลชายหาด เทเบิลเทนนิส แฮนด์บอล ฟุตบอล เทควันโด ว่ายน้ำ คาราเต้-โด กอล์ฟ บาสเกตบอล ยิมนาสติกลีลา ลีลาศ เซปักตะกร้อ ยิมนาสติกศิลป์ จักรยาน มวยปล้ำ และหมากล้อม โดยมีนักกีฬาจำนวน 191 คน ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 54 คน นั้น
view detail
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดินสุโขทัย
ในระหว่าเดือน กรฏาคม - กันยายน 2558 บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี โดย นางณัฏฐิรา แพงคุณ มอบทรัพย์และสิ่งของ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินจัดการแข่งขัน “ไทคัพ” มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกรับของรางวัลอีกมากมาย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตัดสินกีฬาคาราเต้-โด
 
 
ปฎิทินกีฬา  
รายการทั้งหมด
ตัวอย่าง ปฎิทินกีฬา
ตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬา
view detail
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี


ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี

นาย สุธี ทองแย้ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี


นาย ชลธี ยังตรง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี

นางณัฎฐิรา แพงคุณ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
พยากรณ์อากาศ  
 
 
สถิติผู้เข้าชม  
สรุปสถิติตั้งแต่วันที่ 01-12-2553
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 485483 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 713382 หน้า

สรุปสถิติในวันที่ 09-02 -2559
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 252 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 375 หน้า  
 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th