หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว (Tourism News)  
รายการทั้งหมด
ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ

แผนที่ มีแผนที่การเดินทาง

view detail
10 สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด จังหวัดนนทบุรี
10 สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด จังหวัดนนทบุรี
view detail
ประกวดภาพถ่าย "นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง"

view detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมสำหรับกิจกรรมพาเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ในจังหวัดนนทบุรี วันที่ ๒๔ มีถุนายน ๒๕๖๑

view detail
โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ สู่การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์
โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ สู่การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์” โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าว ฯ โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ สู่การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมโซน C ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สินค้าของกิน ของใช้ครบครัน จากตลาดน้ำชั้นนำ และสินค้าOTOP จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
view detail
ประกวดคลิปวีดีโอ "นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง"

view detail
ท่องเที่ยววิถีไทย วันเดียวก็เที่ยวได้ One day trip
กิจกรรมพาเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เส้นทาง เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา จำนวน 3 ลำ รับจำนวน จำกัด300 คน กำหนดดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เส้นทางท่องเที่ยวทางบก จำนวน 2 เส้นทาง รับจำนวน จำกัดเส้นทางละ 100 คน เส้นทางที่ 1 ชมแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย กำหนดดำเนินการ วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เส้นทางที่ 2 อำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางกรวย กำหนดดำเนินการ วันอาทิตย์ที่1 กรกฎาคม 2561
view detail
ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ

view detail
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย

view detail
เชิญชม วัดชมภูเวก
เชิญชม วัดชมภูเวก วัดเก่าแก่ ย่านสนามบินนำ้ นนทบุรี มีความงดงาม และร่องรอย อดีต สถาปัตยกรรม ที่มีการดูแลฟื้นฟูโดยกรมศิลปากร การรักษาสภาพแวดล้อมในวัด อย่างเอาใจใส่โดยเจ้าอาวาส และญาติโยมจิตอาสา ที่สำคัญ จิตรกรรมฝาผนัง รูป แม่พระธรณีบีบมวยผม ที่กรมศิลปากร ยืนยันว่างดงามและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย วิหาร ที่น่าจะก่อสร้างแต่สมัยพระนารายณ์ รอยพระพุทธบาท สันนิษฐานว่าสร้างสมัยสุโขทัย เจดีย์ แบบมอญ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
แผนที่ มีแผนที่การเดินทาง

view detail
สถานที่ท่องเที่ยว ภายในจังหวัดนนทบุรี   แผนที่
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลพื้นฐานด้านท่องเที่ยว  
รายการทั้งหมด
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรีจำนวน 40แห่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรีจำนวน 40แห่ง
view detail
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี
view detail
 
 
ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)  
รายการทั้งหมด
ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 4 ฃนิดกีฬา 1 เปตอง คัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2561 2 วู้ดบอล คัดเลือกในวันที่ 21 มีนาคม 2561 3 คาราโอเกะ คัดเลือกในวันที่ 22 มีนาคม 2561 4 ลีลาศ คัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2561
view detail
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน อำเภอคัพ ( อำเภอปากเกร็ด)
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน อำเภอคัพ ( อำเภอปากเกร็ด) ตั้งแต่ วันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2561
view detail
ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดนครสวรรค์
ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ใบสมัครสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
view detail
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปากเกร็ด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปากเกร็ด รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 589 5479 ต่อ 15 กลุ่มงานด้านกีฬา
view detail
แข่งเรือยาว ๕ ฝีผาย ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

view detail
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจและส่งต่อให้คนไทยทุกคน "คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง"
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจและส่งต่อให้คนไทยทุกคน "คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง"
view detail
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางบัวทอง

view detail
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตราฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .....
การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561
 
 
กิจกรรมกีฬา (Sport Activity)  
รายการทั้งหมด
การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๑
ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กำหนดดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ รุ่นอายุไม่เกิดน ๑๘ ปี ทั้งนี้ เพื่อ คัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของเขต ๑ และไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้่งที่ ๓๙ ณ จังหวัดนครนายก
view detail
สรุปผลการแข่งขันและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีโดยนางณัฏฐิรา แพงคุณ และเจ้าหน้าที่นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 25560 ที่จังหวัด อุดรธานี โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ลีลาศ แบตมินตัน กรีฑา วู้ดบอล คาราโอเกะ เปตอง กอล์ฟ หมากรุกไทย ซึ่งผลการแข่งขันและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ทีมนักกีฬาจังหวัดนนทบุรีได้คว้ารางวัล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
view detail
 
 
ปฎิทินกีฬา  
รายการทั้งหมด
ตัวอย่าง ปฎิทินกีฬา
ปฎิทินกีฬา
view detail
 
 
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา  
รายการทั้งหมด
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอเมืองนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี
view detail
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด
view detail
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง
view detail
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอไทรน้อย
อำเภอไทรน้อย
view detail
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอบางกรวย
อำเภอบางกรวย
view detail
เครือข่ายด้านกีฬาและนันทนการ อำเภอบางใหญ่
อำเภอบางใหญ่
view detail
จำนวนสนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย อำเภอเมืองนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี
view detail
จำนวนสนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย อำเภอปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด
view detail
จำนวนสนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย อำเภอบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง
view detail
จำนวนสนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย อำเภอไทรน้อย
อำเภอไทรน้อย
view detail
จำนวนสนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย อำเภอบางใหญ่
อำเภอบางใหญ่
view detail
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอเมืองนนทบุรี
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอเมืองนนทบุรี
view detail
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอปากเกร็ด
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอปากเกร็ด
view detail
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอบางบัวทอง
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอบางบัวทอง
view detail
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอไทรน้อย
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอไทรน้อย
view detail
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอบางใหญ่
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอบางใหญ่
view detail
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอบางกรวย
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอบางกรวย
view detail
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอบางกรวย
รายชื่อผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำนันทนาการ อำเภอบางกรวย
view detail
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี


ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี

นางณัฎฐิรา แพงคุณ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
พยากรณ์อากาศ  
 
 
สถิติผู้เข้าชม  
สรุปสถิติตั้งแต่วันที่ 01-12-2553
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 1077463 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 1437683 หน้า

สรุปสถิติในวันที่ 07-08 -2563
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 101 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 107 หน้า  
 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th