หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว (Tourism News)  
รายการทั้งหมด
ล่องเรือท่องเที่ยว เสริมมงคลชีวิต ไหว้พระ ไหว้เจ้า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ ๑๕ , ๒๒ กุมภาพันธ์ และเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ท่าน้ำนนทบุรี และสถานที่ท่องเที่ยว
view detail
ตรุษจีนนนทบุรี ฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าแม่ทับทิม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ตรุษจีนนนทบุรี ฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าแม่ทับทิม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 " 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรี ถ่ายทอดสดพิธีเปิดศุกร์ที่ 7 กพ. 2557 เวลา 18.00-19.00 น. ช่อง 9
view detail
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 2 คัน

view detail
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโฮมสเตย์ใหม่ที่มีความพร้อมและประสงค์ที่จะสมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่งใบสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี โดยนางณัฏฐิรา แพงคุณ พร้อมคณะ เข้าอวยพรและขอพร จากท่านธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๘ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี โดยนางณัฏฐิรา แพงคุณ พร้อมคณะ เข้าอวยพรและขอพร จากท่านธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
view detail
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมท่องเที่ยว (Tourism Activity)  
รายการทั้งหมด
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจัดเวทีเสวนาประชาคมเพื่อชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก
กิจกรรมจัดเวทีเสวนาประชาคมเพื่อชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดนนทบุรี
view detail
 
 
ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)  
รายการทั้งหมด
หนังสือเชิญรับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แก่คณะนักกีฬาที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ณ จังหวัดเพชรบรูณ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้จัดส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ณ จังหวัดเพชรบรูณ์ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครการแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเปิดรับสมัครประเภทรุ่นอายุดังนี้
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ (PM CUP)
เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในรุ่นอายุ ๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ ปี ประชาชนชายและประชาชนหญิง
view detail
คำสั่งการแข่งขันกีฬานักเรียน นักเรียน แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
view detail
การคัดเลือกผู้มีผลงานกิจกรรมนันทนาการดีเด่นและเยาวชนคนดีศรีนันทนาการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี ๒๕๕๗
โดยมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ตามประกาศกรมพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี ๒๕๕๗ และแบบเสนอประวัติและผลงานโดยกำหนดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยนำเรียน อธิบดีกรมพลศึกษา เลขที่ ๑๕๔ ถนนพระราม๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
view detail
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
“ 10th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2014 “ รอบคัดเลือกระดับเขต ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
view detail
 
 
กิจกรรมกีฬา (Sport Activity)  
รายการทั้งหมด
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกรับของรางวัลอีกมากมาย
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกรับของรางวัลอีกมากมาย
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕
ในระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเพชรบรูณ์ จำนวน ๒๔ ชนิดกีฬา นักกีฬาจำนวน ๒๓๒ คน ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๗ คน รวมทั้งหมด ๒๙๙ คน การจัดการแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยนักกีฬาของจังหวัดนนทบุรี ได้อันดับที่ ๑๐ โดยได้รับเหรียญรางวัลดังนี้ เหรียญทอง ๑๐ เหรียญ , เหรียญเงิน ๑๒ เหรียญ , เหรียญทองแดง ๒๐ เหรียญ รวมทั้งสิ้น ๔๒ เหรียญ
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตัดสินกีฬาคาราเต้-โด
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตัดสินกีฬาคาราเต้-โด ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสถานศึกษาต่างๆ ที่ไม่เคยมีพื้นฐานทางการตัดสินกีฬาคาราเต้-โด มาก่อน ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
view detail
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จัดการแข่งขันฟุตซอล
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
view detail
การแข่งขันน้ำสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินการจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัด เพื่อหาทีมชนะเลิศเข้าร่วมแข่งขัน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้เริ่มดำเนินการแล้ว จัดงานวันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง
view detail
 
 
ปฎิทินกีฬา  
รายการทั้งหมด
ตัวอย่าง ปฎิทินกีฬา
ตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬาตัวอย่าง ปฎิทินกีฬา
view detail
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี


ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี
นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี

นายสุรพล วาณิชเสนี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายดุลยเดช วัชรสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี

นางณัฎฐิรา แพงคุณ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
พยากรณ์อากาศ  
 
 
สถิติผู้เข้าชม  
สรุปสถิติตั้งแต่วันที่ 01-12-2553
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 244255 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 387296 หน้า

สรุปสถิติในวันที่ 20-04 -2557
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 161 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 223 หน้า  
 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th