หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวมอญ  

 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวมอญ 
(กวานอาม่า) เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเครื่อง ปั้นดินเผาแบบมอญโบราณที่มีฝีมือประณีตงดงามหลากหลายรูปแบบ มีวัตถุ โบราณชั้นสูงของคนไทยเชื้อสายมอญ โทร. 0-2584-5086
 
 
Folklore Museum of Mon People ( Kwan –Ama )
It is the museum , collection pool of ancient Mon style pottery with very varieties of beautiful handcraftsmanship. It also houses classical antiques of  
Mon-rooted Thai people. Tel. 0-2584-5086สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th