หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
วัดบางจาก  

 

วัดบางจาก                   
ต.คลองพระอุดม เป็นวัดเก่าแก่ของชาวรามัญ อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้า พระยาด้านทางทิศใต้ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะสถานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุโบสถที่มีลักษณะทรงไทย 
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กำแพงแก้ว ล้อมรอบกุฏิสงฆ์สร้างด้วยไม้ทรงปั้นหยา หอสวดมนต์สร้างเป็นลักษณะ ทรงไทยโบราณ
 
Wat Bang Jak
It is an old Raman (Mon) monastery on the bank of Chao Phraya River, within the monastery, there is a temple of Thai architectural style built from  
reinforcement concrete. The monk’s hip-roofed huts made of wood. The chanting hall built in ancient Thai architectural style.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th