หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอไทรน้อย
nonthaburitour.com > Home> เที่ยวอำเภอไทรน้อย
เที่ยวอำเภอไทรน้อย  
รายการทั้งหมด
อำเภอไทรน้อย
มีตลาดน้ำไทรน้อย ที่เป็นแหล่งรวมสินค้าจำพวกอาหาร ผัก ผลไม้ ไว้รอนักท่องเที่ยวได้ไปจับจ่ายซื้อหา และยังมีหมู่บ้านบอนสี ที่ปลูกบอนสีกว่า 100 สายพันธุ์ สวนเฟื่องฟ้า สวนกล้วยไม้ รอให้ไปเรียนรู้เยี่ยมชม นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างแบบผสมผสานระหว่างศิลปะความเชื่อแบบไทย-มอญ-จีน โดยมีหลวงพ่อทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างเสริมมงคลแก่ผู้ได้กราบไหว้
view detail
ตลาดน้ำไทรน้อย
แหล่งรวมอาหารพื้นบ้าน คาวหวานในราคา ถูก ผัก ผลไม้ ที่เป็นผลิตผลจากคนในท้องถิ่น ทั้งสะอาด และรสชาติอร่อย ในราคาที่เป็นกันเอง หรือจะนั่งเรือ ล่องคลองพระพิมลราชา เพื่อดื่มด่ำเสน่ห์ของวิถีชีวิต ไทย ๆ พร้อมมีรถกะแทะไว้บริการเข้าชมสวนเกษตร โทร. 08-1848-6991, 0-2597-1373
view detail
วัดเสนีวงศ์
เป็นวัดที่ก่อสร้างผสมผสานการสร้างโดยศิลปะไทย-จีน-มอญ รวมกันอย่างกลมกลืน แปลกตาหาชมได้ยากและมีเจดีย์สมปรารถนา ซึ่งเป็น เจดีย์ทรงรามัญที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โทร. 0-2927-6775, 08-9062-6499, 0-2927-6814
view detail
หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติ
แหล่งปลูกบอนสี ราชินีแห่ง ไม้ใบกว่า 100 สายพันธุ์ เพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ เป็นแหล่งท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2597-1373, 0-2923-8739, 08-9099-3442, 08-5148-3051
view detail
วัดไทรใหญ่
เดิมชื่อ ?วัดมหานิโครธาราม? ที่แปลว่าไทร ประดิษฐานหลวงพ่อ ทองคำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยสมัยอู่ทอง ฝีมือช่างหลวง มีทางเดิน ลอดใต้อุโบสถเพื่อเป็นสิริ มงคล นอกจากนี้ยังมีพระมหากัจจายะนะและ แม่โพสพด้วย โทร. 0-2597-1263
view detail
วัดคลองขวาง
มีอุโบสถศิลปะปูนปั้นด้วยมือแห่งเดียวในประเทศไทย มีความกว้าง โดยรอบ 13 เมตร ยกฐานสูงเทคอนกรีตตลอดแนว ตัวอุโบสถมีลักษณะ ทรงไทยมีเสาหาม สร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้อง เคลือบกาบกล้วย หน้าบันช่อฟ้าใบระกาหางหงษ์คันทวย ภายนอกตกแต่ง ด้วยลายปูนปั้นลายไทยทั้งหมด พื้นที่ภายในปูหินแกรนิต บานประตูหน้าต่าง แกะสลักเป็นลวดลายก้านขดมีความสวยงาม ฐานพระประธานตกแต่ง ด้วยลายปูนปั้นลายไทย ประดับด้วยเบญจรงค์ทั้งหมด ภายในอุโบสถเขียน เป็นจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวของพระพุทธประวัติที่สวยงามมาก
view detail
 
 


Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th