หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา
nonthaburitour.com > Home > ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬา > Detail
จำนวนสนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย อำเภอเมืองนนทบุรี  

อำเภอเมืองนนทบุรี            
1) สนามฟุตซอลวัดโชติการาม        
  ที่ตั้ง วัดโชติการาม ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี      
2) ลานเอนกประสงค์วัดโชติการาม        
  ที่ตั้ง วัดโชติการาม ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี      
3) สนามฟุตซอลวัดอมฤต          
  ที่ตั้ง  วัดอมฤต ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี      
4) สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี        
  ที่ตั้ง สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี  
5) สนามเปตองและสนามบาสเกตบอล      
  ที่ตั้ง  สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี  
6) โรงยิมเนเซียม          
  ที่ตั้ง สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี  
7) ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย       
  ที่ตั้ง สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี  
8) สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี    
  ที่ตั้ง เลขที่  98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
9) สนามฟุตบอลขนาดเล็กของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ    
  ที่ตั้ง โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ ๘๖ หมู่ ๓ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
10) สนามฟุตบอลกันตา          
  ที่ตั้ง สนามฟุตบอลกันตา ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี     
11) สระว่ายน้ำชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรี      
  ที่ตั้ง ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรี ซอยบางศรีเมือง-วัดโบส์ ๓ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
12) สนามบาสเกตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี  
  ที่ตั้ง  เลขที่  98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี   
13) สนามฟุตซอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี    
  ที่ตั้ง  เลขที่  98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
14) สนามตะกร้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี    
  ที่ตั้ง  เลขที่  98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
15) สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี    
  ที่ตั้ง  เลขที่  98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
16) สนามเปตองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี    
  ที่ตั้ง  เลขที่  98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
17) ลานเอนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวัดเพลง      
  ที่ตั้ง โรงเรียนมัธยมวัดเพลง เลขที่ ๘๕ หมู่ ๕ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี  
18) สนามบาสเกตบอลโรงเรียนมัธยมวัดเพลง      
  ที่ตั้ง โรงเรียนมัธยมวัดเพลง เลขที่ ๘๕ หมู่ ๕ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี  
19) สนามบาสเกตบอลและสนามตะกร้อโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  
  ที่ตั้ง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เลขที่ ๗๔/๑๑ หมู่ ๘ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี
20) สนามฟุตบอลโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม      
  ที่ตั้ง  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เลขที่ ๑๕ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี 
21) ลานเอนกประสงค์และสนามบาสเกตบอลโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  
  ที่ตั้ง โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เลขที่ ๑๕ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี   
22) สนามบาสเกตบอลโรงเรียนรัตนาธิเบศร์      
  ที่ตั้ง โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เลขที่ ๑๕ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี   
23) โรงยิมเนเซียมโรงเรียนศรีบุณยานนท์      
  ที่ตั้ง โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี 
24) สนามกีฬาโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6      
  ที่ตั้ง โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เลขที่ ๔๑/๑ หมู่ ๑ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี
25) สนามกีฬาโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖      
  ที่ตั้ง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖ เลขที่ ๑๗/๑ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th