หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)
nonthaburitour.com > Home> ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)
ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)  
รายการทั้งหมด
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัคร การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ตัวแทนเขต
ตัวแทนเขต 1 เปิดรับสมัค การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดนครราชสีมาเกมส์ “ย่าโมเกมส์”
view detail
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตราฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .....
เพื่อให้ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาและประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานต่างๆ และเกิดความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตราฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... กรมพลศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมมาตราฐานผู้ฝึกสอนกีฬา พ.ศ. ..... โดนนำแบนเนอร?์ BANNER เอกสารแนบที่ 2 เผยแพร่ในเว็บไซด์ FACEBOOK FAN PAGE
view detail
การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561
ระเบียบการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง
view detail
 
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th