หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางบัวทอง
nonthaburitour.com > Home> เที่ยวอำเภอบางบัวทอง
เที่ยวอำเภอบางบัวทอง  
รายการทั้งหมด
อำเภอบางบัวทอง
เป็นจุดหมายปลายทางที่กำลังได้รับความนิยมสูงอยู่ขณะนี้ เนื่อง ด้วยเป็นที่ตั้งของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 อันโดดเด่นด้วยพุทธศิลป์แบบจีน แท้และประดิษฐานองค์เทพสำคัญในลัทธิ มหายาน นอกจากนี้ไม่ควรพลาดการเยี่ยมสักการะพระพุทธรูปทองคำ ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบางไผ่ และเลือกซื้อพันธุ์ไม้หลากชนิดโดยเฉพาะบัวกระด้ง
view detail
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
คนไทยเชื้อสายจีน 63 ตระกูลแซ่ได้ร่วมกันสร้างเพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในมหามงคลที่ทรงครอง ราชย์ครบ 50 ปี โดยได้นำวัสดุ ก่อสร้างมาจากประเทศจีน และสร้างขึ้นตาม แบบพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงและชิง ก่อเกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ละม้ายคล้ายพระราชวังปักกิ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 3 องค์ คือ องค์ อดีต องค์ปัจจุบัน และองค์อนาคต ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลัก จากไม้หอมต้นเดียว และองค์เทพสำคัญของลัทธิมหายาน โทร. 0-2571-1155, 0-2571-0654
view detail
วัดบางไผ่ พระอารามหลวง
ตามตำนานเล่าว่าผู้ที่สร้างคือผู้ที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ภายในอุโบสถหลังเก่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ทองคำสมัยสุโขทัย เมื่อปี 2534 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ติดหน้า พระอุโบสถ ลักษณะเด่นของวัดนี้นั้น มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม และ ศาลาไทย จัตุรมุขกลางน้ำที่งดงาม ประดิษฐานพระไตรปิฎก โทร. 0-2571-7531, 0-2921-0998
view detail
บัววิคตอเรีย (บัวกระด้ง)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ที่นี่เป็น แหล่งที่ผลิตและจำหน่ายพันธุ์บัวกระด้งที่ใหญที่สุด โทร. 0-2571-7154, 08-9057-2289
view detail
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม้ดอกไม้ประดับสมบัติบุรี
เป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวนที่ครบวงจร โทร 081-910-3370
view detail
พิพัฒน์ฟาร์ม
ศูนย์รวมและจำหน่ายพืชผักปลอดภัยจากสารพิษและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีโรงเรือนผลิตพืชผักแบบไฮโดรโปรนิค (ไร้ดิน) ที่มีหลังคาแบบเปิดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย โทร. 0-2571-7154, 0-295-6961-6
view detail
ศูนย์สาธิตการเลี้ยงแพะครบวงจร
เป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดการเลี้ยงแพะนมครบวงจร มีการแสดง เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ มีการสาธิตการรีดนม ดูวิธีการผลิตเครื่องสำอาง จากนมแพะ และยังเป็นศูนย์ การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิต ปุ๋ยชีวภาพที่ทำจากมูลแพะ โทร. 0-2923-0261
view detail
 
 


Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th