หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางกรวย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางกรวย > Detail
วัดเพลง  

 

วัดเพลง
เดิมมีชื่อว่า “วัดทองเพลง” เป็นวัดร้างตั้งอยู่ตำบลบางขนุน ริมคลองวัดสักใหญ่ สันนิฐานว่าสร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีอุโบสถหลังใหญ่เดิมมีสภาพชำรุด 
ทรุดโทรม เหลือเพียงฝาผนังทั้งสี่ด้าน ไม่มีหลังคา บานประตู หน้าต่าง มีต้นไทรปกคลุมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รากโทรได้ยึดฝาผนังไว้ไม่ให้พังลงมา ดูแปลกตาคล้ายปราสาทขอม  
ปัจจุบัน  มีการปรับปรุงซ่อมแซม ในอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อโต ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม เทศบาลตำบลบางขนุน โทร. 0-2446-7535-8 
 
 
 
Wat Phleng
This monastery was previously called “ Wat Thongphleng” abandoned in Bang Khanun by the canal of Wat Sak Yai, presumably built in King Narai  the  
Great’s reign. There is a great church, previously very ruined, only four wall without door and window panel remained, no roof also remained, there are  
banyan trees that climb and cover both the front side and rear side, their roots firmly affix and support the structure not to collapse down , spectacular  
similarly to that of Khmere temple ruin. At present, the monastery has new temple and very much improvement, the main Buddha Image  in the temple is  
called Luang Pho To Contact or inquire for more information at tel. 0-2446-7535-8.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th