หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางกรวย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางกรวย > Detail
วัดโพธิ์บางโอ  

 

วัดโพธิ์บางโอ  
เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชมภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพปริศนาธรรมในอุโบสถได้รับการบูรณะ สมัยรัชกาลที่ 3 โดยกรมหลวง เสนีบริรักษ์  (ต้นตระกูลเสนี 
วงศ์) พระโอรสในกรมพระราชวังหลังเป็นผู้สร้าง ภายในวัดมีซุ้มเสมาเป็นทรงกลม ตัวซุ้มเป็นหน้าต่างสามช่องหันหลังชนกัน สามทิศ ทรงยอดโค้ง ส่วนยอดเป็นปูนปั้นงดงามรับกับบัว 
ยอดซุ้มและแข้งสิงห์ เบื้องล่าง ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย โทร. 0-2447-5837
 
 
Wat Pho Bang-O
This monastery was an old one built in the ending days of Ayutthaya Age. Visitors may admire beautiful wall painting, Dharma puzzle pictures within  
the church  had been repaired and renovated in King Rama III’s reign by Krom Luang Seniborirak (the ancestor of Senivong Family), the son of the deputy king  
supervised the renovation. Within the monastery, there are niche structures that protects “Sema” this is the art of the ending days of Ayutthaya Age. Tel. 0 
-2447-5837.
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th