หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางกรวย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางกรวย > Detail
วัดชลอ  

 

วัดชลอ
สร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จากการที่เสด็จทางชลมารค ผ่าน ประกอบกับทรงมีพระสุบินนิมิตว่ามีชายชาวจีนมาทูลว่าควรสร้างโบสถ์ เป็นรูปเรือ วัดนี้มีอุโบสถสร้าง 
เป็นรูปเรือหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และใน อุโบสถหลังเก่ามีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยจำนวนมาก โทร. 0-2883-9277,     0-2447-5121
 
 
Wat Chalo
This monastery was built in King Boromkot of Ayutthaya Age conceptualized from the king’s dream that a Chinese man came to propose that a  
church of royal barge-shape should be built there. The church seems loaded of the largest  royal barge name “Suphanhong” (Imaginary Swan) in the world . In  
the old temple, there are many Buddha images of Sukhothai Age established. Tel. 0-2883-9277, 0-2447-5121 .
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th