หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางกรวย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางกรวย > Detail
วัดบางขนุน  

 

วัดบางขนุน
ชม “หินบดยา”(แผนโบราณ) สภาพดีขนาด ใหญ่หาชมยาก และธรรมาสน์สมัยอยุธยาตอนปลาย สีสันสวยงาม แกะสลักลวดลายดอกไม้วิจิตร ชม จิตรกรรมฝาผนังหลัง 
พระประธาน โทร. 0-2879-8839

 
 
Wat Bang Khanun
Visitors can see the drug crushing stone (Thai tradition medicine preparation) which is in good condition, big size, and rare to find one and admire  
the beauty of  Thammat – Monk’s seat while preaching built in the ending days of Ayutthaya Age,  beautiful and colorful carving in fine delicate flowers  
ornament and the beautiful wall painting behind the back of the main Buddha Image. Tel. 0-2879-8839.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th