หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางกรวย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางกรวย > Detail
วัดบางไกรใน  

วัดบางไกรใน
เดิมชื่อ “วัดนายไกร” ตั้งอยู่ริมคลองบางไกรนอก วัดบางไกรใน  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายไกรทอง ผู้ปราบชาละวัน มีศาลไกรทอง  ซึ่งเป็นที่สักการะของประชาชน ภายใน อุโบสถ มีภาพเขียนสีรูปทวารบาลถืออาวุธด้าม ยาว ฉากหลังเขียนภาพช่อ ดอกพุดตานใบเทศ  โทร. 0-2924-7975 


 
Wat Bang Krai Nai
This monastery was previously called “Wat Nai Krai” situated by the bank of  Khlong Bang Krai Nok, presumably built in the initial days of Ratanakosin  
(Bangkok) Age as a memorial place of Mr. Kraithong who defeated Crocodile named Chalawaan in a Thai legend. There is Kraithong Shrine which is worshipped  
by people.Within its church, there is colorful painting of a Door God holding a lance-like weapon, with background painted in picture of Cotton rose, its flowers  
and leaves. Tel. 0-2924-7975.
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th