หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางกรวย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางกรวย > Detail
วัดบางอ้อยช้าง  

 

วัดบางอ้อยช้าง
ตั้งอยู่ในชุมชนส่งส่วยต้นอ้อยช้างให้กับช้างหลวงในสมัยกรุง ศรีอยุธยา  เคารพสักการะพระพุทธบาทลอยฟ้าแห่งเดียวในโลก หล่อด้วย ทองสำริด อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี  
ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นที่รวบรวม วัตถุโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา โทร. 0-2883-7203, 08-12681723 
 
Wat Bang Oi-Chang
This monastery is situated in the communities whose duties used to supply elephant food – normally sugar-canes and other plants to the king’s  
elephants in Ayutthaya Age. Visitors can pay homage to the hanging ( raised as on hill )Buddha’s foot-print casted with bronze more than 200 years ago, just  
one of this in the world, visiting museum collecting many antiques remained from Ayutthaya Ages. Tel. 0-2883-7203, 08-12681723.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th