หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางกรวย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางกรวย > Detail
ถนนสายไม้ดอกไม้ประดับบางกรวย (ถนนบางกรวย-จงถนอม)  

 

ถนนสายไม้ดอกไม้ประดับบางกรวย (ถนนบางกรวย-จงถนอม)
ศูนย์รวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด เป็นทั้งแหล่งผลิตและ จำหน่ายตลอดสองข้างทาง ระยะทาง 17 กิโลเมตร ประกอบด้วย ไม้ดอกไม้ ประดับ ไม้หอม ไม้ผลนานา 
ชนิด โทร. 0-2447-5924, 08-1772-5588 

 
Bang Kruai Flowers  and Decorative Plants Street (Bang Kruai – Chongthanom Road)
This place is the combination center of various species of flowers and decorative plants , production and distribution. The shops  lined both sides of  
the road for 17 kilometers distance, consisting of flowers plants, decorative plants, fragrant plants and varieties of fruitful tree seedlings. Tel. 0-2447-5924,  
08-1772-5588 
 

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th