หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางใหญ่
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางใหญ่ > Detail
ประวัติ อำเภอบางใหญ่  

อำเภอบางใหญ่

ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ต้นไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ถนนสาย ดอกไม้และสวนกล้วยไม้ สร้างความสุขความเพลิดเพลินได้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้ที่บางใหญ่ยังมี วัดสำคัญที่น่าสนใจมากมาย ทั้งวัดเก่าแก่ที่มี สถาปัตยกรรมอันวิจิตรสมบูรณ์ และวัดแห่งการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ สาธารณะ

อำเภอบางใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี มีประชากรค่อนข้างมาก ได้รับความเจริญอย่างรวดเร็วจากการก่อสร้างถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์ มีบริการที่ทันสมัย เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาดกลางของจังหวัด หน่วยงานราชการ หมู่บ้านจัดสรรที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะบริเวณบางใหญ่ซิตี้ ดังนั้นพื้นที่ทางการเกษตรอาจไม่พบเห็นในเขตเมืองแล้ว โดยส่วนหนึ่งของเขตเมืองบางใหญ่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองประวัติ
บริเวณอำเภอบางใหญ่ในปัจจุบันเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางใหญ่ (บางกรวย) และอำเภอบางบัวทอง ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมาก ในปี พ.ศ. 2460 ทางราชการจึงได้จัดตั้ง กิ่งอำเภอบางแม่นาง โดยโอนเอาตำบลบางใหญ่และบางม่วงจากอำเภอบางใหญ่ (บางกรวย) และโอนเอาตำบลบางแม่นาง เสาธงหิน และบ้านใหม่จากอำเภอบางบัวทองมารวมอยู่ในเขตการปกครองเพื่อความสะดวกในการ ปกครอง

ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2464 กิ่งอำเภอบางแม่นางได้รับโอนตำบลบางเลนจากอำเภอนนทบุรีและยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบางแม่นาง ตามประกาศกระทรวงนครบาล[4] แต่เนื่องจากตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ที่ปากคลองบางใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง) ประชาชนทั่วไปจึงเรียกอำเภอนี้ว่า "บางใหญ่" ต่อมาในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2473 กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีประกาศเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแม่นางเป็น อำเภอบางใหญ่ ตามการเรียกของประชาชน ส่วนอำเภอบางใหญ่ (เดิม) นั้นเปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอบางกรวย" แทน เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน

ครั้นในปี พ.ศ. 2486 จังหวัดนนทบุรีถูกยุบลงเนื่องจากขณะนั้นเกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อำเภอบางใหญ่ย้ายไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2489 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดนนทบุรีขึ้นมาอีกครั้ง อำเภอบางใหญ่จึงกลับมาอยู่ในการปกครองของทางจังหวัดจนถึงปัจจุบัน


ที่ตั้งและอาณาเขต
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรี 8.11 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

* ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอไทรน้อยและอำเภอบางบัวทอง มีแนวเส้นขนานคลองบางแพรก ซอยอธิเบศร์ 1 ลำรางบางน้อย แนวรั้วหมู่บ้านกฤษดานคร แนวเส้นขนานคลองบางแพรก คลองบางเดื่อ และคลองอ้อมเป็นเส้นแบ่งเขต
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรี มีคลองวัดประชารังสรรค์ ถนนวัดโบสถ์ดอนพรหม ซอยเปรมฤทัย ถนนหลังวัดยุคันธราวาส และคลองวัดยุคันธราวาสเป็นเส้นแบ่งเขต
* ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางกรวย มีคลองบางกอกน้อย คลองบางนา (บางค้อ) คลองโสน (หัวคู) ถนนบางม่วง-บางคูลัด คลองจีนบ่าย และคลองขุดใหม่เป็นเส้นแบ่งเขต
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพุทธมณฑล (จังหวัดนครปฐม) มีคลองนราภิรมย์เป็นเส้นแบ่งเขตการคมนาคม
ถนนสายสำคัญของอำเภอบางใหญ่ ได้แก่

* ถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)
* ถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302)
* ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215)
* ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านนอก)
* ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านใน)
* ถนนบางม่วง-บางคูลัด (ทางหลวงชนบท นบ.1001)
* ถนนบางใหญ่-บางคูลัด (ทางหลวงชนบท นบ.1026)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th