หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอบางใหญ่
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอบางใหญ่ > Detail
วัดต้นเชือก  

 

สร้างเมื่อพ.ศ. 2324 มีหลวงพ่อวิหารเป็นพระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านและผู้เดินทางในสมัยโบราณให้ความเคารพนับถือ และสักการะมาโดยตลอด  โทร. 0-2927-7418-9
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th