หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ปฎิทินท่องเที่ยว
nonthaburitour.com > Home > ปฎิทินท่องเที่ยว > Detail
ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560  

 


ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

 

เดือน มกราคม

วันอาทิตย์ 29 มกราคม 2560
กิจกรรม“ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า”
ณ จังหวัดนนทบุรี 

 

 

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่ 5 , 12  , 19 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรม“ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า”
ณ จังหวัดนนทบุรี 

 
 

 

เดือน มีนาคม

21 - 27 มีนาคม 2560
การขยายช่องทาง การตลาดสินค้า และบริการสร้างสรรค์ จังหวัดนนทบุรี 
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียวใหม่ แอร์พอร์ต

 

 

29 - 31 มีนาคม 2560
งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้ารพะยาใต้ฟ้านนท์ 
ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ

30 มีนาคม - 6 เมษายน 2560
งานส่งเสริมการขาย ตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOPจังหวัดนนทบุรี
ณ 
เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

 


เดือน เมษายน

12 - 18 เมษายน 2560 
การขยายช่องทาง การตลาดสินค้า และบริการสร้างสรรค์ จังหวัดนนทบุรี 
ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 

 

20 - 26  เมษายน 2560 
การขยายช่องทาง การตลาดสินค้า และบริการสร้างสรรค์ จังหวัดนนทบุรี 
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

22 - 28  เมษายน 2560 
การขยายช่องทาง การตลาดสินค้า และบริการสร้างสรรค์ จังหวัดนนทบุรี 
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

28 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2560
การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP
ณ 
เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

 

เดือน พฤษภาคม

10 - 16 พฤษภาคม 2560
งานส่งเสริมการขาย ตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOPจังหวัดนนทบุรี
ณ 
เซ็นทรัลพลาซ่า อุดร
 

เดือน มิถุนายน

 30 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2560
TheBest Of Nonthaburi
ณ 
เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์
 

เดือน กรกฎาคม

   

 

 

เดือน สิงหาคม

   

 

 

เดือน กันยายน

   
 

เดือน ตุลาคม

   

 

 

เดือน พฤศจิกายน

   

 

 

เดือน ธันวาคม

   

 

 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th