หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เทศกาลงานประเพณี
nonthaburitour.com > Home > เทศกาลงานประเพณี > Detail
งานสงกรานต์ของชาวมอญ  

งานสงกรานต์ของชาวมอญ  อำเภอปากเกร็ด ที่เกาะเกร็ด 
เป็นเทศกาลสำคัญประจำปี ของชาวมอญ จะมีการทำบุญเฉลิมฉลอง กันอย่างมโหฬารในทุกหมู่บ้านของ ชุมชนคนมอญ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนไปจนถึงต้นเดือน 
พฤษภาคม ของทุกปี มีขบวนแห่และการละเล่น แบบมอญ กิจกรรมประกอบด้วย การแห่ ข้าวแช่ แห่น้ำหวาน ปล่อยปลา แห่ สงกรานต์ และจบลงด้วยการทำบุญ กลางบ้าน และรำเจ้า 
ประจำปีของแต่ละ หมู่บ้าน 
 
 
Mon Tribe’s Songkran Festival Fair at Ko Kret, Pak Kret District
This is Mon people’s important  annual festival , there are great cerebration ceremony in all villages Mon people live . It normally starts from 13 April  
to the beginning of May of every year. There are procession parade and various plays in Mon style. Activities consist of procession of rice , water , syrup ,  
releasing fish , Songkran – watering each other procession  and ended with charity performance at the middle of village and annual dancing to respect spirit of  
each village. 
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th