หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เทศกาลงานประเพณี
nonthaburitour.com > Home > เทศกาลงานประเพณี > Detail
ประเพณีรำมอญ  

ประเพณีรำมอญ  
เป็นนาฏศิลป์ที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของมอญ และยังคงเหลืออยู่ สืบต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้  ลูกหลานมอญรุ่นหลังๆ ยังคงได้รับการถ่ายทอด ศิลปะนี้ไว้ตลอดมา โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งที่ปากเกร็ด พระประแดงและ ปทุมธานี ยังมีผู้ที่รำมอญได้จำนวนมาก  ซึ่งรวมทั้งวงปี่พาทย์มอญที่บรรเลง ประกอบการรำก็ยังคงมีอยู่หลายวงเช่นกัน 
 
 
 
Mon Dancing Tradition
This is an old dramatic tradition of Mon people and it still remains to nowadays, the new generation of Mon people still succeed and relay on  
continuously, especially at Pak Kret  District, Nonthaburi Province,  Phra Pradaeng District , Samut Prakan Province and Pathumthani Province. There are many  
people who can perform Mon dancing  and there are many bands of  Mon musical instrument playing appurtenant with the dancing too. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th