หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เทศกาลงานประเพณี
nonthaburitour.com > Home > เทศกาลงานประเพณี > Detail
ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด  

ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด  เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานแล้วใน อำเภอ บางกรวย โดยจัดขึ้นตามลำน้ำในคลองบางกอกน้อยหลายวัด ด้วยกันคือ วัดไทยเจริญ วัดบางไกรนอก วัดอุทยาน  และวัด บางไกรใน  ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12 เป็นประจำทุกปี
 
 
 
Alms to Hundreds of Monks Tradition
This tradition has been succeeded from generation to generation for very long time in Bang Kruai District organized along the waterway of Khlong  Bangkok Noi in many monasteries  , namely, Wat Thaicharoen , Wat bang Krai Nok , Wat utthayan and Wat bang Krai Nai on the 8th day of waning moon, 12th  lunar month of every year. 
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th