หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว (Tourism News)
nonthaburitour.com > Home > ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว (Tourism News) > Detail
โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ สู่การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์  


โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ สู่การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์”

 

จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ ลานกิจกรรมโซน Cห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  สินค้าของกิน ของใช้ครบครัน

ภา่ยในงานท่านจะพบกับสินค้าจากตลาดน้ำชั้นนำ และสินค้าOTOPจังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th