หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว (Tourism News)
nonthaburitour.com > Home > ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว (Tourism News) > Detail
ท่องเที่ยววิถีไทย วันเดียวก็เที่ยวได้ One day trip  


กิจกรรมพาเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เส้นทาง
 

 

เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา จำนวน 3 ลำ รับจำนวน จำกัด300 คน

เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ  กำหนดดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
โดยจะพาท่านเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย (1) พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี(ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังเก่า)   (2) ศาลเจ้าแม่ทับทิม
(3)วัดเขมาภิตารามราชวรวิหาร  (4) วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร (5) ศาลหลักเมืองเดิม  (6) พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ (7) ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์  (8) วัดบางจาก
(9)วัดกู้ และ (10) เกาะเกร็ด เจดีย์เอียง และพระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี
 
เส้นทางท่องเที่ยวทางบก จำนวน 2 เส้นทาง รับจำนวน จำกัดเส้นทางละ 100 คน 
 
เส้นทางที่ 1 กำหนดดำเนินการในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
ชมแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย 
โดยมีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้  (1) ศาลหลักเมือง (ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี) (2) วัดบางไผ่ (3) วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์(วัดเล่งเน่ยยี่ 2) (4) ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว
(5)ตลาดน้ำวัดโตนด (6) ตลาดน้ำไทรน้อย (7) วัดเสนีย์วงศ์ (8) สุเหร่าแดง 
 
เส้นทางที่ 2   กำหนดดำเนินการในวันอาทิตย์ที่  1 กรกฎาคม 2561  
ชมแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางกรวย   
โดยมีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้   (1) ศาลหลักเมือง (ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี)  (2)วัดชมพูเวก (3)วัดกลางบางซื่อ (4) วัดศรีเรืองบุญ  (5) วัดโบสถ์บน (6) ตลาดน้ำวัดตะเคียน
(7)วัดราษฎร์ประคองธรรม (8) ชมเฌย   
   
ท่านใดสนใจ เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
โดยสมัครผ่าน ลิ้งค์ด้านล่าง

 


เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ  กำหนดดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe-YWqgSHiFFGfjk9pehIzYPIz2tSX6xtIvCBFyQ13xql0Hw/viewform
 
เส้นทางที่ 1 กำหนดดำเนินการในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 
 
เส้นทางที่ 2   กำหนดดำเนินการในวันอาทิตย์ที่  1 กรกฎาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th