หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home> เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี  
รายการทั้งหมด
เมืองนนทบุรี
พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆหลายสาย วิถีชีวิต ริมน้ำตามธรรมชาติเป็นนิวาสถานของรัชกาลที่ 3 มีวัดวาอารามโบราณสถาน ที่สำคัญ ศาลากลางจังหวัดหลัง เก่าที่งดงามทางสถาปัตยกรรม แหล่งอนุรักษ์ รถเฟี๊ยตโบราณ อุทยานกาญจนาภิเษก โดดเด่นเป็นอุทยานทางน้ำ เป็นเมือง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวนผลไม้แบบโบราณ ชิมทุเรียน นนท์ รสชาติอร่อย ที่สุด และเป็นแหล่งไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายพันธุ์
view detail
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวนนทบุรี เพื่อการเรียนรู้ สืบทอดและอนุรักษ์ให้ยั่งยืนสืบต่อไป
แผนที่ มีแผนที่การเดินทาง

view detail
ประวัติ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ ข้างศาลากลางหลังเก่า ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แต่เดิมเปิดทำการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2494 อาคารชั้นล่างของแผนมหาดไทยด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2498 ได้สร้างอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรีขึ้นบนหลุมหลบภัยทางอากาศ ริมถนนด้านหน้าที่ทำการเทศบาลเมืองนนทบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณในการนี้เป็น จำนวนเงิน 60,000 บาท
view detail
บ้านครูมนตรี ตราโมท ดุริยางคศิลปิน (บ้านโสมส่องแสง)
คีตกวี 5 แผ่นดิน มีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาดุริยางคศิลป์ ดนตรีไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติ และผลงานของครูมนตรี ตราโมท ให้ความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ตั้งอยู่ที่ ถนนติวานนท์ 3 ซอยพิชยนันท์ 2 ตำบล ตลาดขวัญ โทร. 0-2968-9498, 08-1645-5445
view detail
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย
เป็นอาคารทรงไทยแบบเครื่องก่อ 9 หลัง ออกแบบโดย ศจ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความ เป็นมา วิวัฒนาการ แพทย์แผนไทย และนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในชีวิต ประจำวัน มีห้องอบสมุนไพร มีบริการนวดเพื่อการบำบัดและนวดเพื่อ ผ่อนคลาย ตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ โทร. 0-2591-0598-9, 0-2588-5745
view detail
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
เดิมเรียก ?วัดเขมา? หรือ ?วัดเข็นมา? เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พระมหาเจดีย์ภายในบรรจุพระบรม สารีริกธาตุ สักการะพระศรีอริยเม ตตรัย และพระอินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูป เก่าแก่อันเชิญมาจากพระราชวังจันทร์เกษม ภายในวัดมีพระตำหนัก แดงและพระที่นั่งมูลมณเฑียร จอมพล ป. พิบูลสงครามเคยเรียน หนังสือที่วัดเขมาภิรตาราม โทร. 0-2526-4813, 08-9823-7340
view detail
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นในนิวาสถาน (บ้าน) เดิมของพระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) ซึ่งพระอัยกาเป็นเจ้าเมืองนนทบุรี เป็นวัดเดียวใน ประเทศไทยที่มีกำแพงล้อมรอบวัด คล้ายพระบรมมหาราชวัง และแม่น้ำเจ้า พระยาบริเวณนี้ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญ ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทย จีน มี ภาพเขียน ฝาผนังอันสวยงาม ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และยังเป็น สถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์ไทยประเภทจักร ๆ วงศ์ ๆ โทร. 0-2447-4849
view detail
วัดโชติการาม
เดิมชื่อ ?วัดสามจีน? ภายในอุโบสถและวิหารมีภาพจิตรกรรม ฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ 3 หน้าบันอุโบสถ ประดับด้วยเครื่องถ้วยและลายปูนปั้น เรื่องภูริทัตชาดก เป็นวัดที่ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับการปฏิบัติ ธรรมของพุทธศาสนิกชน โทร. 08-4014-0048
view detail
วัดปราสาท
วัดนี้เคยเป็นค่ายทหารในสมัยอยุธยา ภายในมีอุโบสถเก่าแก่ที่สร้าง แบบมหาอุด และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องทศชาติโดยฝีมือช่างครูชั้นสูง สกุลช่างนนทบุรี บนศาลา การเปรียญ มีธรรมมาสน์ไม้สร้างในสมัยอยุธยา โทร. 0-2595-1288, 0-2595-1816, 08-1809-5677
view detail
วัดชมภูเวก
เดิมชื่อ ?ชมภูวิเวก? สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 โดยชาวมอญที่อพยพหนีพม่า มาตั้งรกราก บริเวณนี้ภายในอุโบสถ มีภาพพระแม่ธรณีบีบ มวยผมที่งดงามที่สุดในโลก บริเวณวัดมีพระเจดีย์ รามัญเรียกว่าพระมุเตา สร้างโดยพระสงฆ์จาก เมืองมอญเมื่อ พ.ศ. 2460 สันนิษฐานว่าภายใน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นสถานที่ปลุกเสก เครื่องรางของขลังให้แก่ทหารก่อนออกรบในสมัย รัชกาลที่ 1 โทร. 0-2525-2234, 0-2967-1183
view detail
วัดสังฆทาน
เดิมชื่อ ?วัดศาริโข? มีหลวงพ่อโตเป็นพระประธาน เป็นวัดร้าง ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 อดีตสถานที่แห่งนี้เป็นที่ถวายสลากภัต ทุเรียน จึงเรียกวัดนี้ว่า วัดสังฆทาน ปัจจุบันวัดนี้มีอุโบสถแก้วและเป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน โทร. 0-2447-0766
view detail
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
เดิมเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัย กระทรวงยุติธรรม สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 6 ตัวอาคารเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างด้วยไม้สักทอง ประดับศิลปกรรมยุโรปผสม ไทย ด้วยลวดลายฉลุไม้วิจิตรงดงาม ได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ โทร. 0-2589-5479
view detail
อุทยานกาญจนาภิเษก
เป็นอุทยานทางน้ำแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี อาคารที่เป็นจุดเด่น คือ วิมาน สราญนวมินทร์ เป็นพลับพลาโถงเครื่อง ยอดแหลม ตั้งอยู่กลางสระน้ำ วิจิตรงดงามมาก เป็นสถานพักผ่อนอิริยาบถ ในการเสด็จมาประกอบพระราชพิธีต่างๆ โทร. 0-2580-0729, 0- 2591-4098
view detail
ศาลหลักเมืองเดิม
สร้างเมื่อปี พ.ศ.2208 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นที่สถิตเทพยดา 3 องค์ ได้แก่ พระ เสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง โทร. 0-2589-5479
view detail
รถเฟี้ยต
เป็นรถตำนานของจังหวัดนนทบุรี ในอดีตนำมาเป็นรถแท็กซี่วิ่ง รับส่งผู้โดยสาร แต่มาระยะหลังมีคนเห็นคุณค่าในความสวยงามของเจ้า เฟี้ยตน้อย จึงนำมาตกแต่งให้สวยงาม ขับอวดสายตาผู้คนทั่วไป ?การดูแลรักษาก็ไม่ยาก เพราะอะไหล่จะใช้งานตามสภาพ พอหมดอายุก็จะเปลี่ยนทันที แล้วอย่างน้ำมันเครื่อง ก็เลือก ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง เพื่อยืดอายุการใช้งานของ เครื่องยนต์ให้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการถนอม เครื่องยนต์อีกด้วย?
view detail
ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ (ซอยช้าง)
เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล และ ไม้ยืนต้น นานาชนิดทั้งพันธุ์ไม้ภายในประเทศและพันธุ์ไม้จากต่างประเทศ มีร้าน จำหน่ายพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสวนมากกว่า 90 ร้าน โทร. 0-2589-1872, 08-1316-0805
view detail
สวนทุเรียนโบราณ
ชมสวนทุเรียนโบราณอายุ กว่า 100 ปี ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดของกลุ่ม ผู้ปลูกทุเรียน ตำบลบางรักน้อย ชมวิธีการ ปลูกทุเรียนแบบดั้งเดิมและชมอุปกรณ์ การเกษตรแบบ โบราณหาดูได้ยาก โทร. 08-0599-8317, 0-2589-1872
view detail
 
 


Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th