หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
เมืองนนทบุรี  เมืองนนทบุรี
พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆหลายสาย วิถีชีวิต ริมน้ำตามธรรมชาติเป็นนิวาสถานของรัชกาลที่ 3 มีวัดวาอารามโบราณสถาน ที่สำคัญ ศาลากลางจังหวัดหลัง 
เก่าที่งดงามทางสถาปัตยกรรม แหล่งอนุรักษ์ รถเฟี๊ยตโบราณ อุทยานกาญจนาภิเษก โดดเด่นเป็นอุทยานทางน้ำ เป็นเมือง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวนผลไม้แบบโบราณ ชิมทุเรียน 
นนท์ รสชาติอร่อย ที่สุด และเป็นแหล่งไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายพันธุ์ 
 
 
 
 
Muang Nonthaburi District
 
The area of both banks of Chao Phraya and its many connecting canals the natural way of living by the riverside used to be the residential place of  King Rama  
III, having many important monasteries and historical places, the old city hall with unique architectural beauty, Fiat vintages collection source, Kanchanaphisek  
Park of outstanding water - park, it is an agricultural tourist city, visiting  old style orchards, taste the most delicious Nonthaburi durian and the nursery of  
varieties  and species of flowers and decorative plants.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th