หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  

 

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นในนิวาสถาน (บ้าน) เดิมของพระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) ซึ่งพระอัยกาเป็นเจ้าเมืองนนทบุรี เป็นวัดเดียวใน ประเทศไทยที่มีกำแพงล้อมรอบวัด 
คล้ายพระบรมมหาราชวัง และแม่น้ำเจ้า พระยาบริเวณนี้ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญ  ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทย จีน มี 
ภาพเขียน               ฝาผนังอันสวยงาม ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และยังเป็น สถานที่ 
ถ่ายทำภาพยนตร์ไทยประเภทจักร ๆ วงศ์ ๆ โทร. 0-2447-4849
 
 
Wat Chaloemphrakiat Varaviharn
This monastery was built by the order of King Rama III on the place used to be the house of his grand parents whereby his grand father was a  
governor of this city. It is the sole monastery with surrounding wall similarly to that of the grand palace. The water in this portion of Chao Phraya is regarded  
a sacred water used in the important royal ceremonial performance. The monastery houses the temple built in Sino-Thai architecture with the very beautiful  
wall painting. At present, it also the establishment of the royal statue monument of King Rama III or King Jesadabodin and always used as the background  
scene of Thai movies of raja or old royal stories. Tel. 0-2447-4849.
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th