หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
วัดโชติการาม  

 

วัดโชติการาม
เดิมชื่อ “วัดสามจีน” ภายในอุโบสถและวิหารมีภาพจิตรกรรม ฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ 3 หน้าบันอุโบสถ ประดับด้วยเครื่องถ้วยและลายปูนปั้น เรื่องภูริทัตชาดก เป็นวัดที่ร่มรื่น  
อากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับการปฏิบัติ ธรรมของพุทธศาสนิกชน โทร. 08-4014-0048
 
 
Wat Chotikaram
This monastery was previously “Wat Sam Chin”. Within its temple  and the vihara  or pavilion, there are murals or wall paintings made in King Rama  
III’s reign. The gable of the church is adorned with China ware and stucco on Phuritat Jataka story. It is monastery with cool shadow covering, cool breeze,  
suitable for Dharma practice of Buddhists. Tel. 08-4014-0048.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th