หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
วัดชมภูเวก  

 

วัดชมภูเวก
เดิมชื่อ “ชมภูวิเวก” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 โดยชาวมอญที่อพยพหนีพม่า มาตั้งรกราก บริเวณนี้ภายในอุโบสถ มีภาพพระแม่ธรณีบีบ มวยผมที่งดงามที่สุดในโลก  
บริเวณวัดมีพระเจดีย์ รามัญเรียกว่าพระมุเตา สร้างโดยพระสงฆ์จาก เมืองมอญเมื่อ พ.ศ. 2460 สันนิษฐานว่าภายใน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นสถานที่ปลุกเสก เครื่องรางของ 
ขลังให้แก่ทหารก่อนออกรบในสมัย รัชกาลที่ 1 โทร. 0-2525-2234, 0-2967-1183
 
 
Wat Chomphuwek
This monastery was previously “Wat Chomphu Wiwek”, built in 1757 by Mon minority fled away from Burmese troop. Their ancestors came to settle  
community in this area . Within its church, there is the picture of the Land Goddess squeezing water out of her long hair bun, believed to be the most beautiful  
one in the world , in the monastery area, there is a Chedi in Raman Style so called “Phra Mutao” built by a group of Mon monks who came in 1917 from the lost  
Mon State, it is presumed that Phra Mutao contains Lord Buddha’s ash within, this monastery used to be the place the monks consecrated amulets or  
talismans to Thai soldiers before entering the battlefield in King Rama I’s reign. Tel. 0-2525-2234, 0-2967-1183.
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th