หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
วัดสังฆทาน  

 

วัดสังฆทาน
เดิมชื่อ “วัดศาริโข” มีหลวงพ่อโตเป็นพระประธาน เป็นวัดร้าง ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 อดีตสถานที่แห่งนี้เป็นที่ถวายสลากภัต ทุเรียน จึงเรียกวัดนี้ว่า วัดสังฆทาน  
ปัจจุบันวัดนี้มีอุโบสถแก้วและเป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน โทร. 0-2447-0766
 
 
Wat Sanghathan
This monastery was previously called “Wat Sarikho” having  Luang Pho To Buddha Image as the main Buddha Image of the Church. It had been  
abandoned before Ayutthaya’s 2nd collapse under Burmese invasion. It was used as the place to give food and other requisites distributed to monks via a  
lottery process so it is called Wat Sanghathan (Donation to monks),. At present, this monastery has its glassy temple and the place for Dharma practice of  
general Buddhists. Tel. 0-2447-0766.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th