หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)  

 

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
เดิมเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัย กระทรวงยุติธรรม สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 6 ตัวอาคารเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างด้วยไม้สักทอง ประดับศิลปกรรมยุโรปผสม 
ไทย ด้วยลวดลายฉลุไม้วิจิตรงดงาม ได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ โทร. 0-2589-5479
 
City Hall of Nonthaburi (Old One)
This place used to be the King’s College of the Ministry of Justice, built in King Rama VI’s reign. The building pertains Ratanakosin initial age’s  art   
made of the golden teak wood adorned with European-Thai arts combination, outstanding plank perforated in beautiful decorative designs in every part of the  
building, it has been registered as a national historical place. Tel. 0-2589-5479สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th