หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
ศาลหลักเมืองเดิม  

 

ศาลหลักเมืองเดิม
สร้างเมื่อปี พ.ศ.2208 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นที่สถิตเทพยดา 3 องค์ ได้แก่ พระ เสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง   โทร. 0-2589-5479
 
 
Old City Pillar
The city pillar of Nonthaburi was built in 1665 of King Narai the Great’s reign. The shrine believed to be the residential place for 3 gods, namely, Phra  
Suea Mueng (City Costume), Phra Song Muang (City Administrator) and Phra Lak Muang (City Pillar).
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th