หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ (ซอยช้าง)  

 

ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ (ซอยช้าง)
เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล และ ไม้ยืนต้น นานาชนิดทั้งพันธุ์ไม้ภายในประเทศและพันธุ์ไม้จากต่างประเทศ มีร้าน จำหน่ายพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ 
ตกแต่งสวนมากกว่า 90 ร้าน โทร. 0-2589-1872, 08-1316-0805
 
 
Flowers and Decorative Plants Center ( At Chang Alley or Soi )
This place is the combination pool of various kinds of flowers, decorative plants and fruit trees and ever-lasting trees, both domestic and exotic  
species. There are more than 90 shops selling plant seedlings and gardening decorative material and equipment are also available here. Tel. 0-2589-1872, 08- 
1316-0805.
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th