หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอเมืองนนทบุรี > Detail
สวนทุเรียนโบราณ  

 

สวนทุเรียนโบราณ
ชมสวนทุเรียนโบราณอายุ กว่า 100 ปี ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดของกลุ่ม ผู้ปลูกทุเรียน ตำบลบางรักน้อย ชมวิธีการ ปลูกทุเรียนแบบดั้งเดิมและชมอุปกรณ์ การเกษตรแบบ โบราณหาดูได้ยาก โทร. 08-0599-8317, 0-2589-1872
 
 
Ancient Durian Orchard
Visitors can visit durian orchards which have been surviving for more than 100 years with the most delicious taste of Durian Planters Group at Bang  Rak Noi Sub-district to see how they plant this plant in primitive style and see their agricultural tools and equipment which are rarely meet. Tel. 08-0599-8317,  0-2589-1872.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th