หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
อำเภอปากเกร็ด  

 

อำเภอปากเกร็ด
โดดเด่นเลื่องลือในฐานะที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมไทยรามัญ อันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งวัด สิ่งปลูกสร้าง และงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ลายวิจิตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาว ไทยเชื้อสายมอญ ชมวิถีชีวิตริมน้ำ และ ลิ้มลองขนมหวานไทยที่คลองขนมหวาน
 
 
 
This district is famous as the Thai - Raman cultural center which its unique identity in forms of monasteries, structures, house and handicrafts,  
delicate fine decorative pottery which express the identity of Mon rooted Thai people. Visitors can see the way of living by the river bank and taste real Thai  
various kinds of desserts at Khlong Khanomwan.
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th