หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด  

 

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด 
เป็นหมู่บ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะ ทั้งประเภท เครื่องใช้ และประเภทสวยงาม มีหม้อน้ำลายวิจิตรที่เป็น สัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี และชมหม้อน้ำลายไทย  ประยุกต์ ราคากว่าล้านบาทโดยช่างฝีมือดี ซึ่งได้รับ การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ มีการสาธิตการแกะสลัก เครื่องปั้นดินเผาโดยช่างฝีมือดีชาวมอญ โทร.    0-2960 -8589, 08-1867-9522
 
 
Pottery Handicraft Group of Ko Kret
This village is the community most people earn living particularly on pottery concerned affairs. The pottery are created for both utensil and decoration  purposes, fine adorned earthen ware which symbolizes the uniqueness of Nonthaburi Province and  visitors can admire Thai art decorative applied earthen  pot, it is worth than one million baht made by skillful artisan who succeeds handcraftsmanship from his ancestors. There is carving demonstration on pots by  
and pottery process  by skillful Mon people.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th