หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
คลองขนมหวาน  

 

แหล่งผลิตขนมไทย-มงคล 9 ชนิด จำพวก จ่ามงกุฎ ทองเอก เป็นต้น ปัจจุบันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองสองฟากฝั่ง ทำขนมหวานกันเกือบ ทุกครัวเรือนเพื่อขายปลีกและ 
ขายส่ง และสาธิตการทำขนมหวานให้กับ นักท่องเที่ยว ชมและชิมขนมหวานรสเลิศ โทร. 0-2584-5145, 0-2960-8056
 
Khlong Khanomwan Community (Khlong Bang Buathong)
This community is the source of Thai desserts , especially 9  kinds of ones believed to be the auspicious ones such as  Jamongkut, Thong-Ek  etc.. At  
present, nearly all households of villagers who live along both banks of the canal  have occupation on preparation of desserts for whole and retail sale and  
they are willing to demonstrate the dessert preparation to tourists  who can see and taste the products of excellently delicious desserts. Telephone : 0-2584 
-5145, 0-2960-8056.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th