หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
วัดไผ่ล้อม  

 

วัดไผ่ล้อม
สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย มีอุโบสถที่งดงามมาก หน้าอุโบสถมี เจดีย์ขนาดย่อม 2 องค์ รูปทรงเจดีย์ทรงรามัญประดับลายปูนปั้น คนมอญ เรียกวัดนี้ว่า “เพียะโต้” โทร. 0- 
2584-5076
 
 
Wat Phailom
This monastery was built  in the ending days of Ayutthaya Age. It has the very beautiful temple, in front of the temple situated 2 middle size chedi  
or pagoda in Raman style with stucco decoration. Mon people call this monastery “Phiahtoh”. Tel. 0-2584-5076.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th