หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
วัดเสาธงทอง  

 

วัดเสาธงทอง
เดิมชื่อ “วัดสวนหมาก” ประดิษฐานเจดีย์ที่สูงที่สุดของอำเภอ ปากเกร็ด เป็นศิลปะอยุธยาย่อมุมไม้สิบสอง มีเจดีย์องค์เล็กเป็นบริวารโดย รอบอีก 2 ชั้น ด้านข้างมีเจดีย์องค์ 
ใหญ่อีก 2 องค์ เป็นทรงระฆัง (ทรงลังกา) กับทรงมะเฟือง คนมอญเรียกวัดนี้ว่า “เพี๊ยะอาล๊าต” โทร. 0-2584-5099
 
 
 
 
Wat Saothongthong
This monastery was previously called “Wat Suan Mak”, the establishment place of the highest  chedi of Pak Kret District, built in Ayutthaya art that  
its base projected inward to form twelve corners around, surrounded by two rows of small chedi or stupa , by its sides having 2 big chedi built in bell-shape  
(Langka Styles) and star-apple planned style. Mon people call this monastery “Phia-Alat”. Tel. 0-2584-5076.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th