หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
วัดฉิมพลี  

 

วัดฉิมพลี
เดิมชื่อวัด “ป่าฝ้าย” เป็นวัดโบราณ สมัยอยุธยาตอนกลาง มีอุโบสถขนาดเล็กที่ งดงามเป็นเลิศ ฐานโบสถ์มีความโค้งแบบ เรือสำเภา ลายหน้าบันจำหลักไม้เป็นรูปพระจันทร์ทรงรถ สักการะเจดีย์พระมหาจุฬามณี ภายในบรรจุสิ่งสำคัญ 3  สิ่งของพระพุทธเจ้า คือ ผ้าโพกพระเศียร พระโมฬี (ผม) พระเขี้ยว แก้วข้างขวา โทร. 08-9966-9883
 
Wat Chimphli
This monastery was previously named “ Wat Pa Fai”, it was an ancient  monastery built in mid-Ayutthya age. It, nowadays, has a very beautiful   
small church, the church foundation is curvy as Chinese junk, the temple gable has wood-carving work in the statue of the God of Moon riding the chariot.  
Visitors can pay homage to Maha Chulamani Chedi which inside containing three things of Lord Buddha, namely, turban,  hair and his right tooth. Tel. 08-9966- 
9883.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th