หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
วัดกู้  

 

วัดกู้
สร้างด้วยศิลปะแบบ มอญ มีศาลสมเด็จพระนาง เรือล่ม และพระตำหนักพระนางเรือล่ม ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานถึงสมเด็จ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ อัครมเหสีในรัชกาลที่ 5   
ซึ่งสิ้นพระชนม์ด้วย อุบัติเหตุเรือล่ม โทร. 08-6533-9171, 0-2963-3866
 
Wat Koo
This monastery was built in Mon art style, there is inside the Shrine of Ruealom (boat capsized) Queen and the residential house built as the  
memorial place of Queen Sunantha Kumarirat, one of King Rama V’ queens, she was drown due to boat capsized accident there. Tel. 08-6533-9171, 0-2963- 
3866สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th