หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
สวนชวนชมปรีชา  

 

สวนชวนชมปรีชา
เนื้อที่กว่า 100 ไร่ เป็นศูนย์รวมชวนชมหลากหลายชนิดทั้งใน ประเทศและต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดให้เลือกชมเลือกซื้อ ตลอดจนสาธิต การผลิตสายพันธุ์ใหม่ๆ โทร. 0-2903 
-0877-9, 08-1309-6086,  08-9129-4052
 
Chuanchompreecha Garden
This private park is the biggest collection pool of varieties and species of Desert rose or Impala lily or Mock Azalea, domestically and exotically at  
customers’ choice as well as watching demonstration how the new species are produced.
Tel. 0-2903-0877-9, 08-1309-6086, 08-9129-4052สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th