หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  

 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทรา บรมราชชนนี ทรงพระชนมายุ 80 พรรษา ลักษณะเป็นสวนน้ำ มีน้ำพุดนตรี นาฬิกาดอกไม้ รวมทั้งสิ่งอำนวย 
ความสะดวกครบครัน เป็นพื้นที่สีเขียวขจี สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. 0-2960-9704
 
Srinakharin Park
This public park was built to celebrate honour  Queem Mum, Her Royal Highness Princess  Srinakharin on her 80 years anniversary having distinct big  
pond amidst of  greenery park , fountain dancing along music , big clock built from bed of various colorful flowers as well as fully provided facilitation. Tel. 0- 
2960-9704สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th