หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอปากเกร็ด
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอปากเกร็ด > Detail
วัดชลประทานรังสฤษฏ์  

 

วัดชลประทานรังสฤษฏ์ 
เป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมตามแนวทางสวนโมกขพลาราม และพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) เป็นอดีตเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางตลาด ริมถนนติวานนท์  
โทร. 0-2583-5678, 0-2961-1914
 
 
Wat Chonprathan Rangsarit
This monastery propagates Dharma according to the guideline led by  Suan Mokkhaphalaram Monastery and Phra Phrom Mangkhalajarn  
(Panyanantha Bhikkhu), the ex-abbot, the monastery is situated at Tiwanon Road, Bang Talat Sub-district. Tel. 0-2583-5678, 0-2961-1914สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th