หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอไทรน้อย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอไทรน้อย > Detail
อำเภอไทรน้อย  

 

อำเภอไทรน้อย
มีตลาดน้ำไทรน้อย ที่เป็นแหล่งรวมสินค้าจำพวกอาหาร ผัก ผลไม้ ไว้รอนักท่องเที่ยวได้ไปจับจ่ายซื้อหา และยังมีหมู่บ้านบอนสี ที่ปลูกบอนสีกว่า 100 สายพันธุ์ สวนเฟื่องฟ้า  
สวนกล้วยไม้ รอให้ไปเรียนรู้เยี่ยมชม นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างแบบผสมผสานระหว่างศิลปะความเชื่อแบบไทย-มอญ-จีน โดยมีหลวงพ่อทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างเสริมมงคลแก่ผู้ได้กราบไหว้
 
Sai Noi District
This district has floating market as the pool of food, fruits and vegetables awaiting for tourists to buy and there is a village planting more than 100  
species of Caladium especially  Bicolor (Ait.) Vent.  with bougainvilleas gardens, orchid gardens waiting for visitors to visit and admire them. Besides, there is a  
monastery built in integrated arts of Thai – Mon- Chinese belief with the sacred Gold Buddha Image to enhance auspice to ones who respect.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th