หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
เที่ยวอำเภอไทรน้อย
nonthaburitour.com > Home > เที่ยวอำเภอไทรน้อย > Detail
หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติ  

 

หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติ
แหล่งปลูกบอนสี ราชินีแห่ง ไม้ใบกว่า 100 สายพันธุ์ เพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ               ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ เป็นแหล่งท่อง 
เที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2597-1373, 0-2923-8739, 08-9099-3442, 08-5148-3051
 
Chaloemphrakiat Caladium Village or especially  Bicolor (Ait.) Vent.
This place is the planting pool of Bicolor ( Ait.) Vent. , more than 100 species simply combination called “Bon Si” ,the village was name to celebrate  
Her Majesty the Queen’s Honour  on auspicious occasion of her 72nd birthday anniversary . It is an interesting agricultural tourism place. Tel.0-2597-1373, 0- 
2923-8739, 08-9099-3442, 08-5148-3051
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th